TILLVERKAT AV 100% ÅTERVUNNA MATERIAL

Vi anser att användandet av nytillverkade material är skadligt för miljön. Samt att vår design ska vara så minimalistisk som möjligt. Vi strävar efter ett så lågt koldioxidavtryck som vi kan uppnå och tog fram en design som passar för alla olika livsstilar. Därför, är Avira reusables tillverkade av 100% återvunna material, som är certifierade av tredje part. Allihop är intensivt återanvändbara. Dessutom, den minimalistiska designen passar alla som är engagerade i en bättre, miljövänligare värld.

Avira reusables. More is less.

Vår story

FÖLJ OSS

#MOREISLESS #AVIRAREUSABLES

Back to top